De zelfkonfrontatie methode

Veel trajecten zijn gebaseerd op de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM) en de onderliggende Waarderingstheorie welke ontwikkeld zijn door de voormalig Nijmeegse hoogleraar Persoonlijkheidsleer prof. dr. Hubert J. Hermans.

Deze theorie gaat ervan uit dat ieder mens op zijn eigen manier betekenis geeft aan zichzelf, zijn omgeving en zijn leven. Het zijn deze self-narratives – onze verhalen die betekenis geven aan de gebeurtenissen in ons leven – die gebruikt worden voor counseling. De theorievorming sluit aan bij de meest recente ontwikkelingen op dit onderzoeksgebied binnen de psychologie.

Centraal staan twee universele grondmotieven. Enerzijds is elke persoon gericht op zelfprofilering, de bevestiging van zichzelf, op zelfhandhaving, zelfverdediging en zelfexpansie. Dit is het Z-motief. Anderzijds is er bij ieder mens de wens naar verbondenheid met iets of iemand anders. Het A-motief. Beide motieven zijn in principe even belangrijk voor ons. We willen ons onderscheiden van anderen, maar ook ergens bij horen; ons onafhankelijk opstellen, maar ook contact maken en samen zijn.

De ZKM maakt het mogelijk om deze twee grondmotieven te zien in werk en prive. Je maakt een overzicht van alle ervaringen die je belangrijk vindt in je leven en werk, of ze nu positief of negatief zijn. En je ziet hoe de beide grondmotieven daarin werkzaam zijn. Met dit inzicht wordt het ook duidelijk welke principale gedragspatronen je hebt ontwikkeld, in welke situaties je hierdoor tot je recht kan komen en wanneer juist niet. Dit reflectieproces leidt tot een beter beeld van de eigen kwaliteiten en belemmeringen – en brengt een veranderingsproces opgang.

Dankzij het toegenome zelfinzicht neemt je flexibiliteit toe en zul je beter in staat zijn om veranderingen te introduceren. Je wordt je bewuster van je motivaties, je kunt je gedrag beter beïnvloeden en je ontwikkeldoelen worden helderder. Ook zal je keuzes doelgerichter kunnen maken en nemen je flexibiliteit en zelfsturend vermogen toe. Je krijgt greep op de eigen situatie, bent minder afhankelijk van externe omstandigheden en beter in staat om de verantwoordelijkheid te nemen voor je carriere en welzijn.

In de begin fase, werd ZKM wetenschappelijk ondersteund door het research programma ‘Valuation and Motivation’ van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een programma dat internationaal de erkenning ‘excellent’ heeft gekregen en daarmee tot het wetenschappelijke toponderzoek in Nederland behoorde. De kwaliteit van geregistreerde ZKM-consultants wordt gegarandeerd door de opleiding Waarderingstheorie en ZKM, verzorgd door de gelijknamige stichting, en door de beroepsvereniging VvZB. De opleiding is geregistreerd bij het NIP.

Ontwerp zonder titel - 2020-10-01T151621.489

Heb je vragen over coaching & de verschillende mogelijkheden?